Samochody od A do Z

CORAZ CZĘŚCIEJ SPOTYKANE

Coraz częściej spotyka się samochody ciężarowe o częściowej lub całkowitej automatyzacji działania mechanizmów napędowych. Układy kierownicze i hamulcowe pojazdów ciężarowych wyposaża się w urządzenie wspomagające. Powszechnie zaczyna się, stosować zawieszenie powietrzne itp. Dążność do zwiększe­nia rentowności transportu, zwłaszcza dalekiego zasięgu, wyraża się w nieustannym zwiększaniu ładowności samo­chodów ciężarowych w stosunku do ich ciężaru własnego oraz w podwyższaniu średnich szybkości jazdy. Na ogólną koncepcję budowy pojazdu samochodowego wpływają również w sposób decydujący przewidywane wa­runki jego pracy, które narzucają szczegóły rozwiązania po­szczególnych elementów czy zespołów samochodu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji i techniki. Na co dzień pracuję jako mechanik, w swojej pracy napotykam się na wiele usterek w wielu różnych marakach samochodowych. Zapraszam do czytania wpisów o tej tematyce.

Dodaj komentarz