Samochody od A do Z

DUŻY WPŁYW NA KONSTRUKCJĘ

Bardzo duży wpływ na konstrukcję elementów pojazdu mają stosowane obecnie procesy technologiczne, określające za­kres możliwości wykonawczych, które rzutują na sposób ukształtowania części zespołów pojazdu, jego wymiary ciężar oraz ogólny koszt wykonania. Dobrze zaprojektowa­ne pod względem technologicznym konstrukcje są łatwe do wykonania, a zatem przydatniejsze i tańsze niż konstrukcje zaprojektowane w sposob nieprzemyślany. Np. dzięki sto­sowaniu blach płytko tłoczonych na elementy nowoczesnego nadwozia znacznie uproszczono i potaniono produkcję nad­wozi, nawet w porównaniu z najbardziej udanymi kon­strukcjami z blach głęboko tłoczonych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji i techniki. Na co dzień pracuję jako mechanik, w swojej pracy napotykam się na wiele usterek w wielu różnych marakach samochodowych. Zapraszam do czytania wpisów o tej tematyce.

Dodaj komentarz