Samochody od A do Z

UDOSKONALENIE ZAWIESZENIA

Udoskonalanie zawieszenia przez stosowanie powie­trznych elementów sprężystych, elementów powietrzno- -hydraulicznych, zapewniających zwykle automatyczną stabilizację położenia nadwozia pojazdu, regulację prze­świtów itd.; tzw. pneumatyczne układy zawieszenia roz­powszechniają’się obecnie nie tylko w autobusach i samochodach ciężarowych, ale również w samo­chodach osobowych  układ taki składa się ze sprężarki napędzanej przez silnik, zbiornika sprężonego powietrza oraz czterech powietrznych elementów sprę­żystych połączonych ze zbiornikiem za pośrednictwem prze­wodów i zaworów, utrzymujących odpowiednie położenie nadwozia samochodu .

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji i techniki. Na co dzień pracuję jako mechanik, w swojej pracy napotykam się na wiele usterek w wielu różnych marakach samochodowych. Zapraszam do czytania wpisów o tej tematyce.

Dodaj komentarz