Samochody od A do Z

UZYSKANIE POTRZEBNYCH MIERNIKÓW

Prak­tycznie jedynym sposobem prowadzącym do uzyskania potrzebnych mierników i wskaźników do celów porównaw­czych, są wielkości i wskaźniki średnie, obliczone dla po­szczególnych odmian pojazdów, przy użyciu ogólnie przy­jętych metod statystycznych. W ten ^sposób powstało pojecie tzw. „samochodu statystycznego , tj. przeciętnego po azdu danej kategorii, określonego przeznaczenia lub typowego w określonym kraju czy. nawet części świata. Zasadniczo ustalenie już choćby tylko kilku średnich wyj-, ściowych wielkości podstawowych umożliwia wyliczenie wskaźników, w oparciu o które wyciągnąć można bardzo nieraz ciekawe wnioski, uzyskując przy tym pogląd o przy­datności pojazdu, dane do oceny sytuacji rynkowej itp.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji i techniki. Na co dzień pracuję jako mechanik, w swojej pracy napotykam się na wiele usterek w wielu różnych marakach samochodowych. Zapraszam do czytania wpisów o tej tematyce.

Dodaj komentarz