Samochody od A do Z

BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Układ i szczegóły konstrukcji zespołów, podzespołów, me­chanizmów oraz instalacji i osprzętu pojazdu samochodo­wego zależą od wielu czynników, spośród których na plan pierwszy wysuwają się przeznaczenie pojazdu i przewidy­wane warunki jego pracy. Czynniki te wpływają bezpo­średnio na dobór głównych parametrów pojazdu, narzucają typ i rodzaj nadwozia, określają wymagania odnośnie mecha­nizmów podwozia oraz wyznaczają założenia dla charakte­rystyki ruchowej pojazdu. Wielka różnorodność oraz zwiększający się stale zakres stawianych wymagań spowodowały powstanie wielkiej liczby odmian pojazdów samochodowych różniących się między sobą w sposób zasadniczy.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji i techniki. Na co dzień pracuję jako mechanik, w swojej pracy napotykam się na wiele usterek w wielu różnych marakach samochodowych. Zapraszam do czytania wpisów o tej tematyce.

Dodaj komentarz