Samochody od A do Z

NORMALIZACJA UŁATWIA ORGANIZACJĘ

Jak wynika z podanych wskaźników, największą wydajność na jednego pracownika osiągnęły wytwórnie Simca, Volks- wagen, Standard (i Ford angielski), co przypisać można doskonałej organizacji produkcji oraz kategorii wytwarza­nych pojazdów, (samochody popularne, budowane w du­żych seriach). Samochody luksusowe, sportowe lub wyczynowe (np. LANCIA, ALFA ROMEO, MERCEDES-BENZ), produko­wane w małych seriach, wymagają stosunkowo wysokich nakładów robocizny, co tłumaczy pozornie niską wydajność pracy, np. zakładów Daimler-Benz. Normalizacja znacznie ułatwia organizację i uprasz­cza technologię produkcji — dzięki unifikacji narzędzi, przyrządów i maszyn produkcyjnych oraz ujednoliceniu asortymentu stosowanych materiałów i wymiarów.


Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji i techniki. Na co dzień pracuję jako mechanik, w swojej pracy napotykam się na wiele usterek w wielu różnych marakach samochodowych. Zapraszam do czytania wpisów o tej tematyce.

Dodaj komentarz