Samochody od A do Z

NORMALIZACJA W BUDOWIE SAMOCHODÓW

Ponadto znormalizowano części o zastosowaniu wyłącznie w budowie samochodów . Do nich zaliczyć można: ogumienie, elementy urządzeń i instalacji elektrycz­nej samochodowej, koła kierownicze, pedały, okładziny cierne itp. Znormalizowano również zasadnicze wymiary wnętrza samochodu, siedzeń kierowcy i pasażerów, roz­mieszczenie mechanizmów sterowania.Na podstawie tego rodzaju zestawień statystycznych można ocenić np. pojazdy różnych klas produkowanych w takich samych warunkach ekonomicznych, albo porown/wf wpływ warunków lokalnych w różnych krajach na kształ­towanie się kosztów produkcji,, technicznych w^iwośc. pojazdów, opłacalności produkcji itp. Np. wskaźnik okre­ślający produkcję danego koncernu, przypadającą na 1. za­trudnionego pracownika, charakteryzuje średnią klasę produkowanego pojazdu oraz daje pewien pogląd o pra­widłowości organizacji produkcji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji i techniki. Na co dzień pracuję jako mechanik, w swojej pracy napotykam się na wiele usterek w wielu różnych marakach samochodowych. Zapraszam do czytania wpisów o tej tematyce.

Dodaj komentarz