Samochody od A do Z

OSTATNIE I NAJWAŻNIEJSZE ZADANIE

Wydział zbytu ustala cenę sprze­dażną nowego samochodu opierając się nie tylko na dro­biazgowo obliczonych kosztach własnych, lecz uwzględnia­jąc także ceny zbytu podobnych pojazdów konkurencyj­nych wytwórni krajowych 1 zagranicznych.Ostatnim, lecz jednym z najważniejszych zadań jest usta­lenie kiedy i w jaki sposób nowy model ma się po raz pierw­szy zademonstrować publicznie. Dawniej nie było z tym kłopotu. Tradycyjny zwyczaj nakazywał pokazanie nowych modeli na najbliższym Salonie Samochodowym. Odstępstwo od tej zasady byłoby uważane za przejaw nieuczciwej konkurencji i za nieprzyjazne wystąpienie wobec organiza­torów wymienionych imprez. Dzisiaj to już nie obowiązuje. Dążenie do ubiegnięcia konkurencji i uzyskania szerokiego oddźwięku u klientów przez lansowanie nowego modelu zanim nastąpi rozpraszający uwagę prasy I publiczności mnogością eksponatów okres jesiennych salonów — okazały się silniejsze od tradycji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji i techniki. Na co dzień pracuję jako mechanik, w swojej pracy napotykam się na wiele usterek w wielu różnych marakach samochodowych. Zapraszam do czytania wpisów o tej tematyce.

Dodaj komentarz