Samochody od A do Z

PRODUKCJA SAMOCHODÓW

Światowa produkcja samochodów i pojazdów pochodnych dochodzi obecnie do imponującej liczby ponad dwudziestu milionów rocznie (rok 1963).Ogromną większość pojazdów samochodowych wytwarza się w USA oraz w Europie Zachodniej. Udział krajów za­chodnioeuropejskich w światowej produkcji szybko wzrasta (z 2 447 080 w roku 1955 do ponad 7,9 min. w roku 1963), podczas gdy produkcja amerykańska zmienia się w grani­cach od 6,5…9,2 min. samochodów, zależnie od koniun­ktury na samochody osobowe.Po obydwu stronach Atlantyku 95 procent produkcji samo­chodów jest kontrolowane przez około dwadzieścia wielkich, samodzielnych firm, z których większość tworzy z innymi koncerny lub ma inne powiązania organizacyjne.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji i techniki. Na co dzień pracuję jako mechanik, w swojej pracy napotykam się na wiele usterek w wielu różnych marakach samochodowych. Zapraszam do czytania wpisów o tej tematyce.

Dodaj komentarz