Samochody od A do Z

UKŁAD KONSTRUKCYJNY PODWOZIA SAMOCHODU

Typowe podwozie o układzie klasycznym pojazdu samocho­dowego, stanowiące wydzieloną całość konstrukcyjną     składa się zwy­kle z następujących zespołów:silnik pędny stanowi źródło siły napędowej samochod    uzyskiwanej przez przetwarzanie energii zawartej w do­prowadzonym paliwie na pracę mechaniczną, odbieraną w postaci momentu obrotowego,układ napędowy przekazuje napęd z wału korbowego silnika na jezdne koła pędne samochodu; z reguły układ taki obejmuje: sprzęgło służące do łączenia lub odłączania silnika, skrzynkę biegów umożliwiającą w razie potrzeby zmianę wielkości przekazywanego momentu napędowego, wał napędowy przekazujący ruch obrotowy ze skrzynki biegów na przekładnię główną.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji i techniki. Na co dzień pracuję jako mechanik, w swojej pracy napotykam się na wiele usterek w wielu różnych marakach samochodowych. Zapraszam do czytania wpisów o tej tematyce.

Dodaj komentarz