Samochody od A do Z

WŁASNOŚCI RUCHOWE POJAZDU

Własności ruchowe pojazdu, czyli jego zachowanie się podczas jazdy w rozmaitych warunkach drogowych i at­mosferycznych ; własności te,. ustalane drogą analizy sił występujących podczas ruchu pojazdu, wyraża się takimi parametrami, jak prędkość ruchu, zdolność pokonywania wzniesień lub rozwijania przyspieszeń, zależnymi bezpo­średnio od budowy i wyposażenia pojazdu, własności ekonomiczne pojazdu, czyli zużycie paliwa w określonych warunkach drogowych, ustalane , na pod­stawie charakterystyki silnika w powiązaniu z parametrami charakterystycznymi całego pojazdu,stateczność ruchu pojazdu, czyli zdolność pojazdu do zachowywania nadanego kierunku ruchu podczas zakręcania ruchu prostoliniowego, a więc problemy prowadzenia samochodu, zdolności pojazdu do trzymania się drogi,sterowności i zwrotności pojazdu; właściwości te zależą również od konstrukcji pojazdu.

 

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji i techniki. Na co dzień pracuję jako mechanik, w swojej pracy napotykam się na wiele usterek w wielu różnych marakach samochodowych. Zapraszam do czytania wpisów o tej tematyce.

Dodaj komentarz