Samochody od A do Z

ZABEZPIECZENIE PASAŻERÓW

Zabezpieczenie pasażerów przed skutkami nieszczęśli­wych wypadków; prace w tym kierunku ważne zwłaszcza dla samochodów osobowych (najszybsze i najlżejszej bu­dowy} prowadzi się na podstawie specjalnych badań od­twarzających warunki typowych wypadków drogowych; powszechnie dąży się do usuwania z wnętrza nadwozi ele­mentów powodujących łatwo urazy lub skaleczenia; coraz bar­dziej rozpowszechniają się rozmaite specjalne urządzenia zabezpieczające, jak np. bezpieczne koła kierownicy, telesko­powe kolumny kie­rownicy, elastyczne deski rozdzielcze,pa­sy bezpieczeństwa i inne.Na wzmiankę zasłu­guje okoliczność, że skutki niektórych wypadków drogo­wych można znacz­nie zmniejszyć przez wydzielenie w nad­woziu bardzo sztyw­nej kabiny, gdzie mieszczą się ludzie,i      łatwo odkształcal- nych części — tylnej oraz przedniej.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji i techniki. Na co dzień pracuję jako mechanik, w swojej pracy napotykam się na wiele usterek w wielu różnych marakach samochodowych. Zapraszam do czytania wpisów o tej tematyce.

Dodaj komentarz