Samochody od A do Z

OGÓLNY UKŁAD

Ogólny układ konstrukcyjny nadwozia wynika z Pozna­czenia ooiazdu. Wyodrębnić można cztery zasadnicze ro­dzaje nadwozi: samochodów osobowych, autobusów, samo­chodów ciężarowych oraz samochodów specjalnych, oma­wiane szczegółowo w rozdziale 63.Rozwój konstrukcyjny nadwozi.; W budowie nadwozi samo­chodów, obok rozmaitych dążeń do. zwiększama^atrakcyj- ności wyglądu zewnętrznego i upraszczania technologii produkcji, specjalny nacisk kładzie się obecnie na:   wzbogacanie wyposażenia zwiększającego komfort Jazdy, lak: chłodzenie lub pełna klimatyzacja wnętrza, udoskona- anie siedzeń, automatyczna regulacja siedzeń i oparć, podnoszenia szyb, instalowanie urządzeń specjalnych, np. telefonów, telewizorów i innych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji i techniki. Na co dzień pracuję jako mechanik, w swojej pracy napotykam się na wiele usterek w wielu różnych marakach samochodowych. Zapraszam do czytania wpisów o tej tematyce.

Dodaj komentarz