Samochody od A do Z

ZNACZNE UMIEJĘTNOŚCI

O umiejętności przebywania znacz­nych odległości może również świadczyć fakt, że np. trasę Sardes—Ekbatana (2528 km) posłowie królewscy przebywali w ciągu tygodnia. Później nieco, bo za czasów cesarza Augusta (44.. .27 r. p.n.e.) powstają w państwach rzymskich linie komunikacyjne obsłu­giwane przez ciężkie wozy konne, którymi np. można było odbyć podróż z Rzymu do Małej Azji w przeciągu 20 dni (średnia dzienna około 84 km w ciągu około 10 go­dzin jazdy). Kurierzy Karola Wielkiego w IX wieku n. e. i Dżingis- chana w XIII w. przejeżdżali średnio około 400 km dziennie.

 

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji i techniki. Na co dzień pracuję jako mechanik, w swojej pracy napotykam się na wiele usterek w wielu różnych marakach samochodowych. Zapraszam do czytania wpisów o tej tematyce.

Dodaj komentarz