Samochody od A do Z

ŚREDNIE WARTOŚCI

Śred­nie wartości współczyn­nika przyczepności po­dano w poniższym ze­stawieniu. Maksymalna reakcja jezdni Xmax wywoła­na działaniem sił lub momentów wywiera­nych na koło nie powinna. przewyższać Xmax «= Z- Przekro­czenie tej wartości po­woduje utratę przy­czepności koła, jego prędkość obwodowa V0 przewyższa prędkość unoszenia V (koło na­pędzane) wskutek czego koło zaczyna toczyć się z poślizgiem. Natomiast koło hamowane zaczy­na się wówczas ślizgać i jego prędkość obwo­dowa V0 zmniejsza się w stosunku do pręd­kości unoszenia V.Przyczepność koła zależy od jednostkowych nacisków poszczególnych elementów bieżnika opony na jezdnię.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji i techniki. Na co dzień pracuję jako mechanik, w swojej pracy napotykam się na wiele usterek w wielu różnych marakach samochodowych. Zapraszam do czytania wpisów o tej tematyce.

Dodaj komentarz