Samochody od A do Z

UZYSKIWANE WYNIKI

Wyniki te uzy­skiwano przy tym w mniej lub więcej sprzyjających wa­runkach drogowych i atmosferycznych. Dopiero od roku 1910 ustalono w przepisach FIA dokładne zasady ustanawia­nia absolutnych rekordów szybkości ze startu lotnego na dystansie 1 km — przy czym zatwierdzany jest średni wynik, uzyskany podczas jazdy w dwóch przeciwnych kie­runkach, w okresie jednej godziny czasu, co eliminuje wpływ wzniesień i wiatru. Przepisy FIA zastrzegają rów­nież, że spadek terenu na mierzonym odcinku trasy nie powi­nien przekraczać 1%.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących motoryzacji i techniki. Na co dzień pracuję jako mechanik, w swojej pracy napotykam się na wiele usterek w wielu różnych marakach samochodowych. Zapraszam do czytania wpisów o tej tematyce.

Dodaj komentarz